شرکت به‌پخش داروی بهشهر
(سهامی خاص)
به‌پخش دارو، نوای آبی سلامت

آدرس

دفتر مرکزی:
تهران، تهران، خیابان آزادی، بلوار استاد معین، شماره ۱۷۲، کدپستی ۱۳۴۱۷۸۵۹۱۱

تلفن تماس با ما

تلفن : ۰۲۱۶۶۰۰۲۰۴۷
فکس : ۰۲۱۶۰۹۱۲۲۲۳

ایمیل

info@bdbc.ir

ارسال پیام مستقیم

نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما مبنای عمل ما خواهد بود.