شرکت به‌پخش داروی بهشهر
(سهامی خاص)
به‌پخش دارو، نوای آبی سلامت

منشور اخلاقی به‌پخش‌دارو

ما به ‌عنوان اعضای خانواده به‌پخش دارو به منظور تحقق اهداف والای این شرکت و ارائه خدمات مطلوب و ارزش‌آفرین به جامعه و مشتریان، خود را ملزم به رعایت اصول و مفاد ذیل می‌دانیم:

 • حفظ کرامت انسانی تمامی افراد اعم از همکاران، مشتریان و تأمین کنندگان در هر شرایطی سرلوحه تمامی اعمال ما است. ما تلاش میکنیم همواره نقاط قوت و کمال انسانها را ارج نهاده و بر نقاط ضعف دیگران چشم می بندیم.
 • در خانواده ما سرعت، دقت و کیفیت در ارائه خدمات و تحویل کالا به مشتریان اصلی غیرقابل اغماض است.
 • ما باور داریم که انتقاد، حق مشتری است و به انتقادات سازنده دیگران به ‌عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیت ‌هایمان مینگریم.
 • دیدگاه مشتری و مصرف‏ کننده را ارج نهاده و با ایجاد تنوع در ارائه کالا و خدمات به انتخاب آنها احترام میگزاریم.
 • همواره ضمن رعایت استانداردهای کیفی آمادهایم تمامی خدمات پیش از فروش تا پس از فروش را بهصورت منظم و مدیریت شده به مشتریان ارائه دهیم.
 • همه انسانها را فارغ از نژاد، قومیت، زبان، لهجه، شغل، میزان ثروت و سایر وجوه تمایز، برابر و فاقد رجحان نسبت به یکدیگر می دانیم و در ارائه خدمات برای همه مشتریان ارجمند جایگاه یکسانی قائل هستیم.
 • همه فرایندها و امور کاری ما در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر سازمان انجام میشود.
 • همواره در جهت ارتقاء تجربه و دانش سازمانی خود به عنوان سرمایه اصلی شرکت و به اشتراک گذاشتن آن با دیگر همکاران همراه با سعه صدر و در چارچوب ضوابط، کوشش نموده و خود را متعهد به جبران سرمایه گذاری شرکت در امر آموزش خود میدانیم.
 • هرگز از اختیارات و جایگاه شغلی خود در جهت پیشبرد منافع شخصی یا گروهی استفاده نکرده و اختیارات شغلی خود را تنها برای تحقق اهداف سازمان و انجام وظایف کاری مورد استفاده قرار میدهیم.
 • همواره نسبت به ‌سازمان، اهداف، مأموریت‌ها و ضوابط آن متعهد و وفادار هستیم و با علاقمندی، تمام توان خود را برای انجام صحیح وظایف و مسئولیت‌های سازمانی به کار میگیریم.
 • همواره روحیه کار تیمی و مشارکت پذیری را در خود تقویت نموده و در انجام فعالیت‌های گروهی پیشگام هستیم.
 • با الگوبرداری از رفتار بزرگان صبر، شکیبایی و متانت را در خود ایجاد کرده و میکوشیم ناملایمات را با گذشت و بزرگواری پشت سر بگذاریم.
 • همواره دو خصلت صداقت و اخلاص را در تعامل با همکاران و مشتریان لحاظ میکنیم.
 • از آنجا که بهبود مستمر اوضاع سازمان و جامعه بطور گسترده ای از رفتار ما تأثیر میپذیرد همواره تلاش میکنیم عادتها و رفتارهای غلط خود را اصلاح کنیم.
 • همواره تلاش می‌کنیم ضمن به‌روز نگه داشتن دانش شغلی خود، در فعالیت‌های کاری نوآور و خلاق باشیم.
 • در حفظ امکانات، تجهیزات و سرمایه‌های سازمان و استفاده مؤثر و مطلوب از آن‌ها کوشا هستیم.
 • به‌حریم خصوصی دیگران احترام می‌گذاریم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان میپرهیزیم.
 • ما معتقدیم رقابت، باید با رعایت اصول اخلاق حرفه ای و اخلاق کسب و کار، انجام پذیرد. از این رو در قبال رقبای خود با نهایت انصاف و احترام برخورد خواهیم کرد.
 • همواره تلاش میکنیم در راستای تهیه و توزیع محصولات سازگار با محیط زیست و بر مبنای قوانین و مقررات زیست محیطی پیش برویم.
 • کوشش ما بر این است که زباله ها و ضایعات را به حداقل رسانده و در صورت وجود آنها را مطابق با استانداردهای زیست محیطی دفع کنیم.
 • نوع دوستی شعار ماست و بنابر آن حمایت از سازمان ها و موسسات خیریه و برنامه های نوع دوستانه را جزو اولویتهای کاری خود قرار میدهیم.