شرکت به‌پخش داروی بهشهر
(سهامی خاص)
به‌پخش دارو، نوای آبی سلامت

تیم به‌پخش‌دارو

جابر وکیلی
جابر وکیلی
مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
woocommerce-placeholder
صادق جباری
عضو هیئت مدیره
woocommerce-placeholder
داریوش منصوریان
معاونت بازرگانی
امید سعیدی نژاد
امید سعیدی نژاد
معاونت فروش و وصول مطالبات
woocommerce-placeholder
منصور شکیب
مدیر مالی
woocommerce-placeholder
پری ناز اشراقی
رئیس اداری و منابع انسانی
حسین زارع شعار
حسین زارع شعار
مدیر حقوقی
کوروش صلح جو خواه
کوروش صلح‌جوخواه
مسئول فنی
woocommerce-placeholder
نادر تورماژیون
رئیس حسابداری
woocommerce-placeholder
ایدن داود
کارشناس فناوری اطلاعات