شرکت به‌پخش داروی بهشهر
(سهامی خاص)
به‌پخش دارو، نوای آبی سلامت

تیم به پخش دارو

جابر وکیلی
جابر وکیلی
مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
IMG_2217
صادق جباری
رئیس هیئت مدیره
IMG_2214
علی اکبری
عضو هیئت مدیره
امید سعیدی نژاد
امید سعیدی نژاد
معاونت فروش و وصول مطالبات
woocommerce-placeholder
داریوش منصوریان
معاونت بازرگانی
woocommerce-placeholder
پری ناز اشراقی
رئیس اداری و منابع انسانی
woocommerce-placeholder
محسن توکلی
رئیس فناوری اطلاعات
کوروش صلح جو خواه
کوروش صلح‌جوخواه
مسئول فنی
woocommerce-placeholder
منصور شکیب
مدیر مالی